ProAm Challenge by Adifex 2023 – stanovisko Tommorow Agency k situácii s Romanou Tabák

Pani Romana Tabák bola na charitatívny turnaj oficiálne pozvaná organizátormi turnaja takisto ako aj ostatní súčasní či bývalí profesionálni tenisti. Bola tam pozvaná ako bývalá špičková hráčka (240. miesto vo WTA rebríčku) a ako súkromná osoba, ktorá v súčasnosti nepôsobí v parlamente SR ani vo vláde SR, nie je zamestnaná na žiadnom ministerstve SR a nie je ani členkou žiadnej politickej strany.

Okrem svojej účasti podporila pani Tabák charitatívnu myšlienku turnaja aj tým, že darovala do dražby svoje tenisové oblečenie, ako aj oblečenie svetového tenistu Grigora Dimitrova. Pani Tabák o svojej účasti na turnaji informovala verejnosť oficiálne cez jej sociálne médiá päť dní pred jeho začiatkom. K tomu bol hneď v úvode turnaja pani Tabák za štvorhrového partnera nahodne vyžrebovaný jeden zo zástupcov nadácie.

My ako organizátori turnaja a ani pani Tabák sme neboli zo strany nadácie upozornení, že si neželajú byť spájaný s jej menom, preto nás veľmi mrzí táto situácia vzniknutá z dôvodu nedostatočnej komunikácie počas turnaja. Náš charitatívny turnaj je už sedem rokov apolitický, hlavnou myšlienkou je spájať tenisových profesionálov s amatérmi a popri tom pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Ako organizátori turnaja si vážime účasť každej tenisovej osobnosti. Vďaka nim je nielen turnaj možné zrealizovať, ale aj dostať do povedomia verejnosti charitatívnu myšlienku turnaja.