Oznam o herných disciplínach a kategóriach Pulitzer Cupu.

Na turnaji Pulitzer Cup majú účastníci možnosť súťažiť v dvojhre mužov, dvojhre žien, štvorhre mužov a v mixe. Ako býva zvykom na medzinárodných novinárskych turnajoch, každý hráč má možnosť štartovať najviac vo dvoch disciplínach.
Herné disciplíny budú rozdelené do viacerých vekových kategórií. Na spustenie jednotlivej vekovej kategórie sa vyžaduje účasť aspoň 4 zaprezentovaných hráčov/párov, v prípade menšieho počtu štartujúcich v jednotlivej kategórií si organizátor vyhradzuje právo danú kategóriu nespustiť.
Disciplíny budú rozdelené do vekových kategórií nasledovne:

Dvojhra muži

 • do 45 rokov
 • 46 – 60 rokov
 • 61 rokov a viac

Dvojhra ženy:

 • do 45 rokov
 • 46 – 60 rokov
 • 61 rokov a viac

Štvorhra muži:

 • vekový súčet dvojice pod 100 rokov
 • vekový súčet dvojice 100 rokov a viac

Mix:

 • vekový súčet dvojice pod 100 rokov
 • vekový súčet dvojice 100 rokov a viac

V prípade nejasností alebo doplňujúcich otázok kontaktujte Mgr. Petra Miklušičáka prostredníctvom emailu na peter.miklusicak@tomorrowagency.sk, poprípade telefonicky na +421 944 315 169.

S pozdravom,
Peter Miklušičák


Announcement about the disciplines and categories at Pulitzer cup.

There will be 4 disciplines in Pulitzer Cup: mens singles, womens singles, mens doubles and mixed doubles. Each participant is entitled to start at most in 2 of the disciplines.
Every discipline will be divided into following categories according to the age of the participants. At least 4 participants are needed to run the category, in case there is less participants than 4, organizer has right not to run that category.

Mens singles:

 • up to 45 years
 • 46 – 60 years
 • 61 years and more

Womens singles:

 • up to 45 years
 • 46 – 60 years
 • 61 years and more

Mens doubles:

 • total age of doubles partners is less than 100 years
 • total age of doubles partners is 100 years and more

Mixed doubles:

 • total age of mixed partners is less than 100 years
 • total age of mixed partners is 100 years and more

In case you would need more informations about the tournament, please contact Mr. Peter Miklusicak via email peter.miklusicak@tomorrowagency.sk or the phone +421 944 315 169.

Best regards,
Peter Miklušičák